Handel

Uw betrouwbare handelspartner

  De activiteiten van Brinky kennen hun oorsprong in de handel en productie van pluimveevlees, de afgelopen jaren zijn de productgroepen uitgebreid met vlees, vis, groenten en broedeieren. Deze producten kunnen we leveren vanuit eigen voorraad en vanuit onze eigen koel- en vrieshuizen. Brinky beschikt ook over de nodige verwerkingsruimtes om de producten volgens de specifiek wensen van onze klanten te bewerken. Dit alles staat onder strikte controle van ons kwaliteitssysteem.   Door jarenlange relaties met onze leveranciers zijn we in staat om een constante en hogekwaliteit te leveren. In onze relatie met klanten en leveranciers streeft Brinky er voortdurend naar om een betrouwbare en stabiele partner te zijn. In het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, beperken we ons niet tot Europa maar zijn we ook actief in Azië en Afrika. Het merendeel van onze goederen zijn in bulk verpakt, onze voornaamste klantengroep is dan ook de groothandel en industrie. We kunnen ook verschillende producten combineren in een verlading indien onze klanten dat wensen. Daarnaast kennen onze vrieshuizen ruime openingstijden en een uitgebreide laad- en loscapaciteit om hierdoor ook op logistiek gebied flexibel en snel onze klanten en leveranciers van dienst te kunnen zijn   Dus als op u zoek bent naar een betrouwbare handelspartner voor vlees, vis, pluimveevlees groente of broedeieren, bel ons, of stuur een mail dan nemen we contact met u op.
 
Meer informatie