Rusland

Terug
Sinds 1996 zijn we actief als pluimveeproducent in Rusland, op een aantal locaties rond Sint-Petersburg produceert CJSC Poultry Production Severnaya pluimveevlees dat voornamelijk vers afgezet wordt op de Russische markt. Om een constante kwaliteit en aanvoer te waarborgen heeft CJSC Poultry Production Severnaya de keten van moederdieren tot aan de afzet van het vlees in eigen beheer. De broedeieren van het moederdierenbedrijf worden in onze eigen broederij uitgebroed. Hierna worden de kuikens in de stallen grootgebracht om vervolgens geslacht te worden. Het slachtproces voldoet aan westerse standaarden en stelt ons in staat om vlees van een constante hoge kwaliteit met een lange houdbaarheid af te zetten op de Russische markt.   Om de kuikens van goed voer te voorzien heeft CJSC Poultry Production Severnaya een eigen voerfabriek waarin alleen grondstoffen van de hoogste kwaliteit worden verwerkt tot een betrouwbaar en veilig voer voor onze kippen.   Deze zelfde betrouwbaarheid en veiligheid zijn in alle schakels van onze keten van het grootste belang om een stabiele en hoge kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen. Deze kwaliteitsborging is verankerd in onze organisatie sinds de ISO 9001 22000 certificering in 2008.   Onze productiefaciliteiten zijn ingericht met de modernste technieken. Een belangrijk criterium bij de keuze van deze investeringen is ook de duurzaamheid van deze techniek. Een recent voorbeeld hiervan is de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie waarbij we ons eigen proceswater maar ook het afvalwater van de directe omgeving zuiveren.   Bij het bewust omgaan met onze omgeving hoort ook de aandacht voor het dierenwelzijn. Deze aandacht borgen we met ons kwaliteitssysteem en de voortdurende aandacht van het management voor het welzijn van onze dieren.   CJSC Poultry Production Severnaya maakt al jaren een sterke groei door. In deze groei wordt CJSC Poultry Production Severnaya ondersteund met inkoop en projectmanagement door Brinky Bouw en Ontwikkeling bv. Deze groei maakt ook dat er voortdurend behoefte is aan gemotiveerde goed opgeleide mensen. 
Meer informatie